Om afhøvling af guvle

Det er nødvendigt, at foretage en gulvafhøvling, når dit trægulv er blevet behandlet med fernis i mange år, er fuldmalet elle er meget skævt. Man udfører gulvafhøvling kun for, at rette op på skævheder eller fjerne behandling, som ikke kan med gulvafslibning.

Efter gulvafhøvling skal man foretage en gulvafslibning indtil, man afslutter med det fine korn. Egentlig er gulvafhøvling en misvisende betegnelse, da det reelt set drejer sig om en gulvafslibning. Hvis dit trægulv er meget nedslidt eller tidligere er blevet afhøvlet, så kan du risikere, at slidlaget på dit gulv ikke længere er tykt nok. Derfor skal man passe på, at man ikke trænger igennem slidlaget og risikerer, at bæreevnen forringes og at træet i yderste tilfælde flækker, når det belastes. Derfor fraråder vi uerfarne folk, at udføre gulvafhøvling.